Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

מוצרים

סדרת חומרי ייחוס לניתוח כימי של פלדת פחמן וסגסוגת פלדה

  • Certified Reference Material

    חומר עזר מוסמך

    ה-CRM משמש לבקרת איכות וכיול של מכשירים אנליטיים בניתוח עפרות ברזל. הוא משמש גם להערכה ואימות של דיוק השיטות האנליטיות.ניתן להשתמש ב-CRM להעברת ערך נמדד.

  • Reference Material For Physical Testing

    חומר עזר לבדיקות פיזיות

    חומרי ייחוס מאושרים אלה מורכבים מ-16 דגימות פחם עם תכולת גופרית שונה לשימוש כסטנדרטים אנליטיים לניתוחי פחם.בנוסף לגופרית, הם מאושרים על האפר, החומר הנדיף, הערך הקלורי, הפחמן, המימן, החנקן והצפיפות היחסית האמיתית שלהם.כל הנתונים מופיעים בטבלה 1.